WELKOM

Stichting Helmond City Events is druk met het realiseren van Schaatsen in Helmond 2018-2019: de tweede editie! Meer nieuws volgt snel op deze website en op de facebookpagina.

Vorig jaar konden mensen weer schaatsen in Helmond! Iedere dag van de week kon men van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat terecht op een 300m2 overdekte en gezellig aangeklede schaatsbaan. Voor de mensen die niet graag schaatsten, was er een sfeervol en verwarmd horecapaviljoen gerealiseerd.  De Kerstman kwam regelmatig langs om dit winterse tafereel compleet te maken.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Schaatsen in Helmond is onderverdeeld in twee delen: de schaatsbaan en het sfeervolle en verwarmde horecapaviljoen.

De schaatsbaan is te betreden via de ingang bij de kiosk. Hier kunnen entreetickets gekocht worden, schaatsen gehuurd en is er een mogelijkheid om schaatsen te slijpen of kopen.  Het meebrengen van eigen schaatsen is uiteraard toegestaan.  Het horecagedeelte is gratis toegankelijk en kan men ook betreden via de andere kant op de markt. De schaatsbaan en het horecagedeelte kennen dezelfde openingstijden.  Gedurende deze openingstijden zijn er altijd EHBO en toilet-faciliteiten (gratis) aanwezig. Er kunnen maar honderd schaatsers tegelijkertijd op het ijs. Houd er rekening mee dat wanneer je de schaatsbaan verlaat, weer achteraan in de rij moet aansluiten.

Peuter- en schoolschaatsen
In samenwerking met JIBB brengt de schaatsbaan in Helmond de jeugd weer in beweging! Er zal regelmatig schoolschaatsen plaatsvinden op de markt. Tijdens het schoolschaatsen is de baan niet toegankelijk voor ander publiek. Ook de kleinere kinderen zijn van harte welkom. Voor de 0 tot vierjarigen organiseren we het Peuterschaatsen. Tijdens het Peuterschaatsen is zowel de toegang als de schaatsverhuur voor kinderen en hun begeleiders gratis.

Entreeprijzen
Entree voor de hele dag:
Schaatsen huren:
Kluisje huren:

Openingstijden
Meer duidelijkheid volgt snel over het nieuwe seizoen Schaatsen in Helmond 2018-2019.

HUISREGELS

Om de schaatsbaan in Helmond zo gezellig en veilig mogelijk te maken, hebben we de volgende huisregels opgesteld. Let op: er kunnen maar honderd schaatsers tegelijkertijd op het ijs. Houd er rekening mee dat wanneer je de schaatsbaan verlaat, je weer achter in de rij moet aansluiten.

Toegang tot Schaatsen in Helmond is geheel op eigen risico;

Schaatshuur is voor eigen rekening en risico;

De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen;

Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, ijshockeysticks, sleden;

Begeleiding van kleine kinderen op de baan door ouder is toegestaan zonder meerkosten mits de ouder geen schaatsen aan heeft;

Kinderen moeten handschoenen aan;

Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alleen op vertoon van een geldig entreebewijs;

Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang, bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden;

Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerkers te allen tijde op te volgen;

De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen;

Het is niet toegestaan om de schaatsbaan te gebruiken voor hardrijden of het anderszins in gevaar brengen van andere schaatsers;

Schade aan eigendommen van Stichting Helmond City Events, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen ten alle tijden worden verhaald op de veroorzaker;

Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen. Het dragen van handschoenen is ten zeerste aanbevolen in verband met je eigen veiligheid;

Op verzoek van de organisatie, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerkers, dient men (<14 jaar) een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Indien men geen geldig legitimatiebewijs kan tonen kan men van het terrein worden verwijderd;

In de horeca zal geen alcohol/alcoholhoudende drank geschonken worden aan personen <18 jaar;

De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor ontstaan op of rondom de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid;

De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoording dragen voor schade aan, vermissing van persoonlijke eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid;

Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen of op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de ijsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, vuurwerk, verdovende middelen, wapens of scherpe voorwerpen. Bij de toegang van het evenemententerrein kunt u hierop worden gecontroleerd beveiligingsmedewerker. Wanneer blijkt dat u in het bezit bent van strafbare voorwerpen zoals slag- en /of steekwapens en vuurwapens, wordt u direct aangehouden en overgedragen aan de politie;

Het is niet toegestaan meegebrachte drink- en etenswaren op  het evenemententerrein te nuttigen;

Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan en in de tenten;

Het is niet toegestaan om het evenemententerrein te betreden met een rijwiel, al dan niet gemotoriseerd, dus ook niet aan de hand. Fietsen dienen te worden geparkeerd in de daarvoor bestemde fietsenstallingen op/rondom het evenemententerrein;

Huisdieren worden niet toegelaten;

Wildplassen is niet toegestaan, u dient gebruik te maken van de aanwezige toiletvoorzieningen op het evenemententerrein;

Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken;

De organisatie behoudt zich het recht, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergeven;

Bij het betreden van het evenementen terrein geeft u nadrukkelijk toestemming tot het maken en publiceren van  foto- en video-opnamen voor promotionele doeleinden.

SPONSOREN

Hoofdsponsors

Sponsors

Partners

De organisatie is nog druk op zoek naar sponsors en partners om Schaatsen in Helmond samen vorm te geven. Voor meer informatie en / of (sponsor) mogelijkheden kunt u mailen naar info@schaatseninhelmond.nl.

CONTACT

Schaatsen in Helmond wordt georganiseerd door Stichting Helmond City Events. Schaatsen in Helmond vindt plaats op de Markt in het centrum van Helmond.

Stichting Helmond City Events
Steenweg 13
5707 CD
Helmond
0492-200020

© Copyright - Helmond City Events - Ontwerp & realisatie: Pieter Maakt 't